Evropské nařízení parlamentu o ochraně osobních údajů, které má vstoupit v platnost 25. května 2018, je komplexním souborem pravidel pro ochranu osobních údajů fyzických osob. Implementaci tohoto nařízení má na starosti Ministerstvo vnitra. Regulátorem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

 

Číst dál: Ochrana osobních údajů - GDPR

 

MVČR – rozšiřuje okruh subjektů, kterým do 1. 7. 2017 zřídí datovou schránku (DS) orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. Protože se jedná o právnické osoby, jimž byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy (rozhodují o právech v oblasti školství). Jako orgán veřejné moci (OVM) musí mít škola zřízenu datovou schránku (schránku typu OVM). Zřizování datových schránek proběhne automaticky a není třeba o ni nijak žádat. Tuto schránku je škola povinna využívat pro komunikaci jak s ostatními OVM, tak například s uchazeči o studium. Výhodou schránky typu OVM může být např. to, že zprávy z ní odeslané jsou zdarma. O zřízení datové schránky typu OVM se školy dozví tak, že jim budou doručeny přístupové údaje a to nevyššímu představiteli organizace (pravděpodobně řediteli).

Číst dál: MVČR zřizuje datové schránky 

 

Životní cyklus dokumentu trvá od vzniku dokumentu až po jeho skartaci či zánik. Dokument může vzniknout různými způsoby a v různých formách (listinné, elektronické). Za svůj život může dokument svoji formu samozřejmě dále měnit. Důležité je zaevidovat veškeré činnosti a akce, které v souvislosti s dokumentem nastanou. K tomu nám mohou pomoci různé informační systémy spisové služby. Díky evidenci je poté možno doložit celou historii dokumentu a tím i jeho pravost.

 

Číst dál: Životní cyklus dokumentu

 

Kdo je povinen vykonávat spisovou službu a v jakém rozsahu? Vše je uvedeno v zákoně 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví.

Jak již název napovídá, tento zákon byl mnohokrát upraven, aby nám dnes mohl naše otázky zodpovědět. Nejprve se tedy podíváme na první část otázky, a tou je „KDO“.

 

Číst dál: Kdo je povinen vykonávat spisovou službu?

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

SlideBar